/ / Polimer 1.x: Demir-ajax'ın özel bir davranış içinde kullanılması - ajax, polimer, polimer-1.0, polimer-1.x, demir elementler

Polimer 1.x: Demir-ajax'ın özel bir davranış içinde kullanılması - ajax, polimer, polimer-1.0, polimer-1.x, demir elementler

Özel bir davranış yapıyorum. MyBehaviors.MySpecialBehavior.

Ama yerel olarak JSON adlı bir dosyada saklanan verileri almam gerekiyor. my-data.json.

Bunu davranışlarımın içinde nasıl yapabilirim? İçe aktarmaya çalışıyorum iron-ajax ama yöntemlerine veya özelliklerine nasıl erişileceğini düşünemiyorum.

my-özel-behavior.html
<link rel="import" href="../../bower_components/polymer/polymer.html">
<link rel="import" href="../../bower_components/iron-ajax/iron-ajax.html">

<script>
var MyBehaviors = MyBehaviors || {};
MyBehaviors.MySpecialBehaviorImpl = {
// Methods go here that rely on data at my-data.json
};

MyBehaviors.MySpecialBehavior = [
MyBehaviors.MySpecialBehaviorImpl,
];
</script>
my-Data.JSON
{
"important": "data",
"j": 5,
"o": "N",
"goes": "here"
}

Yanıtlar:

Cevap için 3 № 1

Öğeleri programatik olarak oluşturabilirsiniz. Nasıl bir göz atın demir ajax kendisi kullanmak için yapar Demir istek içten:

https://github.com/PolymerElements/iron-ajax/blob/master/iron-ajax.html#L442

Kullanıcı grubunuza, kullanıcıya a1626 bu snippet'i oluşturdu:

var ajax = document.createElement("iron-ajax");
ajax.contentType = "application/json";
ajax.handleAs = "json";
ajax.url = <url goes here>
ajax.method = "get";
ajax.addEventListener("response", function (event) {
//response handler
});
ajax.generateRequest();

Cevap için 1 № 2

Json verilerine ajax.lastResponse eklenen etkinlik dinleyicisinin içinde.

var ajax = document.createElement("iron-ajax");
ajax.contentType = "application/json";
ajax.handleAs = "json";
ajax.url = <url goes here>
ajax.method = "get";
ajax.addEventListener("response", function (event) {
//response handler
console.log("ajax", ajax.lastResponse);
});
ajax.generateRequest();

ilgili sorular


Yorumlar (0)

Yorum ekle