/ / วิธีทำให้คำสั่ง kill เร็วขึ้น - linux, ประสิทธิภาพ, kernel, ipc

วิธีทำให้คำสั่ง kill เร็วขึ้น - linux, ประสิทธิภาพ, kernel, ipc

ฉันมีสองกระบวนการทำงานในสองแกนที่แตกต่างกันและไม่มีกระบวนการผู้ใช้อื่นใดกำลังทำงานบนแกนเหล่านี้ ตอนนี้ฉันกำลังพยายามหยุดกระบวนการหนึ่งจากกระบวนการอื่นโดยการส่ง ฆ่า -STOP และ kill -CONT ในวง. แต่ ฆ่า -STOP คำสั่งใช้เวลามากกว่า 200 ไมโครวินาทีเพื่อหยุดกระบวนการ มีวิธีใดในการลดเวลานี้ให้น้อยกว่า 5 ไมโครวินาที

คำตอบ:

0 สำหรับคำตอบ№ 1
sudo kill -9 process_id

หวังว่านี้จะช่วยให้


คำถามที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น (0)

เพิ่มความคิดเห็น