/ / วิธีสร้าง <a> href เพื่อให้มีสไตล์ "คลิกแล้ว" [ปิด] - html, css

วิธีทำให้ <a> href มีสไตล์ "คลิกแล้ว" [ปิด] - html, css

ฉันมี href

มีคุณสมบัติใดที่จะทำให้มันถูกมองว่าคลิกแล้ว

(ไม่มี css หรือ js โปรด)

คำตอบ:

-1 สำหรับคำตอบ№ 1

ใช้ :visited.

a:visited {

}

http://www.w3schools.com/cssref/sel_visited.asp


-1 สำหรับคำตอบ№ 2

ใช่ใช้ :visited หลอกชั้น

a:visited {
color:#f00;
}

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันเพิ่มเติม เอกสาร MDN หรือใน ข้อมูลจำเพาะ CSS Selectors ระดับ 3.


คำถามที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น (0)

เพิ่มความคิดเห็น