/ / zsh: Stop backward-kill-word på mappavgränsaren - zsh

zsh: Stop backward-kill-word på mappavgränsaren - zsh

I zsh, hur kan jag ställa in linjededitoren så att backward-kill-word stannar på en katalogavskiljare? För närvarande i min bash setup, om jag skriver

cd ~/devel/sandbox

och sedan träffas C-w-punkten kommer att vara direkt efter "devel /". I min zsh-inställning kommer punkten vara efter "cd". Jag vill sätta upp zsh så det beter sig på samma sätt som bash.

svar:

4 för svaret № 1

En snabb google avslöjar:

Backward Kill

Eller kanske en bättre lösning:

Bash Style Backward Kill


61 för svaret № 2

För senaste versioner av zsh kan du helt enkelt lägga till:

autoload -U select-word-style
select-word-style bash

till din zshrc enligt beskrivningen i zshcontrib (1).


38 för svaret № 3

Ett annat alternativ är att ställa in WORDCHARS (icke-alfanumeriska tecken behandlade som del av ett ord) till något som inte inkluderar /.

Du kan också tweak detta om du föredrar ^w att bryta på punkt, understrykning, etc. I ~/.zshrc Jag har:

WORDCHARS="*?_-.[]~=&;!#$%^(){}<>"

Relaterade frågor


Kommentarer (0)

Lägg till en kommentar