/ / Polymer: Registrering av element i externa skript - polymer

Polymer: Registrering av element i externa skript - polymer

I de flesta av de exempel jag har sett för att skapa element definieras det skript som registrerar elementet i komponentens HTML-fil, t.ex.

<link rel="import" href="/components/polymer/polymer.html">

<polymer-element name="my-element">
<template>
...
</template>
<script>
// convenience wrapper for document.registerElement
Polymer("my-element", {
...
});
</script>
</polymer-element>

Det är möjligt att göra den registreringen i ett externt skript istället, t.ex.

<script src="my-element.js"></script>

Det verkar som ett attraktivt alternativ eftersom skriptet blir synligt för verktyg som JSHint, men då förlorar du den automatiskt genererade dokumentationen av attribut etc.

Finns det ett arbetsflöde eller uppsättning verktyg som hjälper dig att få det bästa av båda världarna?

t.ex. kombinera en rå mall och ett skript i en enda HTML-fil på samma sätt som förbehandling av CSS med Sass?

svar:

2 för svaret № 1

Ja. Polymerstöd som registrerar ett element med hänvisning till ett externt skript. Se http://www.polymer-project.org/docs/polymer/polymer.html#separatescript. En ursprunglig anledning till att elementet är i samtalet till Polymer() är att stödja detta. Den associerar definitionen med manuset.


Relaterade frågor


Kommentarer (0)

Lägg till en kommentar