/ / Polymer 1.0: Var är ett fungerande exempel på <papper-flikar> för att styra innehåll? - polymer, element, polymer-1,0

Polymer 1.0: Var är ett fungerande exempel på <papper-flikar> för att styra innehåll? - polymer, element, polymer-1,0

Bakgrund

Kan någon peka på ett exempel som visar hur <paper-tabs> kan användas för att styra visning av innehåll?

svar:

8 för svaret № 1

Det finns i docs av första länken:

En vanlig användning för pappersflikar är att använda den tillsammans med järnsidor för att växla mellan olika visningar.

<paper-tabs selected="{{selected}}">
<paper-tab>Tab 1</paper-tab>
<paper-tab>Tab 2</paper-tab>
<paper-tab>Tab 3</paper-tab>
</paper-tabs>

<iron-pages selected="{{selected}}">
<div>Page 1</div>
<div>Page 2</div>
<div>Page 3</div>
</iron-pages>

Relaterade frågor


Kommentarer (0)

Lägg till en kommentar