/ / Använda järn-ajax från Google Polymer, hur man laddar en json-fil från vilken webbserver - polymer som helst

Använda järn-ajax från Google Polymer, hur man laddar en json-fil från vilken webbserver - polymer som helst

Jag utvecklar en Google Polymer webbapplikation. Det måste ladda JSON-filer från en webbserver. Jag använder järn-ajax, som rekommenderas i Polymer-dokumentationen.

Jag kopierade provkoden från demo till mitt projekt och testade det många gånger, men alla test misslyckades. Var god visa mig vad som är fel i min kod.

mall

    ......

<iron-ajax
on-response="ontap"
auto
url="test.json"
// for one test, I put test.json in the same folder as this Polymer html
// for other tests, I put test.json on some web servers, using correct URLs
//for example: http://www.test.com/test.json
handle-as="json"
last-response="{{ajaxR}}"
debounce-duration="300"> </iron-ajax>
.......

Polymerfunktion

    ontap:function(ev){
alert(ev.detail);//it says "object HTMLElement"
alert(this.ajaxR);//it says null
}
.......

test.json

    [{song:"song1"}]

svar:

0 för svaret № 1

ajaxR blir en egenskap på ditt element. För att komma åt det du kan använda this.ajaxR.

ontap: function () {
alert(this.ajaxR);
alert(this.ajaxR[0].song);
}

Relaterade frågor


Kommentarer (0)

Lägg till en kommentar