/ / Hur man får tillgång till ett externt element i ett polymeriselement - polymer

Så här får du tillgång till ett externt element i ett polymeriselement - polymer

Så här får du tillgång till ett externt element i ett polymeriselement.

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
//Here I want to access the externalDropZoneContainerId so that I can bind drag and drop functionality to this ID
//$("#" + externalDropZoneContainerId) does not work.
}
})
</script>
<polymer-element>

svar:

0 för svaret № 1

Attributet är tillgängligt via this.externalDropZoneContainerId, standard DOM API för att få element är document.getElementById:

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
var elem = document.getElementById(this.externalDropZoneContainerId);
}
})
</script>
<polymer-element>

Istället för ready händelse du borde kanske använda domReady händelse istället, annars kan det andra elementet ännu inte garanteras att existera.


Relaterade frågor


Kommentarer (0)

Lägg till en kommentar