/ / hur man gör <a> href för att ha en "redan klickad" stil [stängd] - html, css

hur man gör <a> href för att ha en "redan klickad" stil [stängd] - html, css

Jag har en href,

finns det någon egendom som gör att den ses som klickad redan?

(ingen css eller js tack)

svar:

-1 för svaret № 1

Använda sig av :visited.

a:visited {

}

http://www.w3schools.com/cssref/sel_visited.asp


-1 för svaret № 2

Ja, använd :visited pseudo-klassen.

a:visited {
color:#f00;
}

Läs om det mer i MDN-dokumenten eller i CSS Selectors Nivå 3 Specifikation.


Relaterade frågor


Kommentarer (0)

Lägg till en kommentar