/ / Nadácia 4: vykresliť vlastný výber vrátený s využitím ajax - zurb-foundation

Nadácia 4: vykresliť vlastný výber vrátený s využitím ajax - zurb-foundation

Snažím sa zistiť, ako to robiťvlastný formulár vyberte v Zurbs Foundation 4, ktorý bol vrátený s call ajax. Momentálne jednoducho znovu inicializujem plugin, ale viem, že to nie je správna cesta:

$(document).foundation("forms");

Tiež - rovnaká otázka o obnovení výberu. Existuje spôsob, ako to robiť bez skutočného pevného kódu id objektu ako objektu?

$("form select").trigger("change", true);

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Môžete vypáliť základy ("formuláre") fungovať len narodičovský kontajner. Napríklad mám modálne okno, ktoré obsahuje formulár načítaný pomocou ajax. Modálne okno má id = "modal-region". Ak chcete získať vlastné polia vo formulári,

$("#modal-region").foundation("forms");

Súvisiace otázky


Komentáre (0)

Pridať komentár