/ / zsh: zastavenie spätného zabíjania slova na oddeľovač adresárov - zsh

zsh: zastaviť spätné zabitie-slovo na oddeľovač adresárov - zsh

v zsh, ako môžem nastaviť riadkový editor tak, aby sa spätné zabíjanie slova zastavilo na oddeľovači priečinkov? Momentálne v mojom nastavení bash, ak píšem

cd ~/devel/sandbox

a potom hit C-w bod bude hneď po "devel /". V mojom nastavení zsh, bod by bol po "cd". Chcem nastaviť zsh tak, aby sa správal podobne ako bash.

odpovede:

4 pre odpoveď č. 1

Rýchly google odhaľuje:

Späť Kill

Alebo možno lepšia oprava:

Bash Style Backward Kill


61 pre odpoveď č. 2

Pre najnovšie verzie zsh môžete jednoducho pridať:

autoload -U select-word-style
select-word-style bash

do vášho zshrc, ako je popísané v zshcontrib (1).


38 pre odpoveď č. 3

Ďalšou možnosťou je nastaviť WORDCHARS (nealfanumerické znaky považované za súčasť slova) za niečo, čo nie je zahrnuté /.

Môžete to tiež vylepšiť, ak si to prajete ^w prelomiť bodku, podčiarknutie atď ~/.zshrc Mám:

WORDCHARS="*?_-.[]~=&;!#$%^(){}<>"

Súvisiace otázky


Komentáre (0)

Pridať komentár