<xml version = "1.0" kódovanie = "iso-8859-1"?> MySQL Fatálna chyba
Chyba MySQL!
Chyba MySQL v súbore: /engine/modules/cron.php na riadku 44
Číslo chyby: 1005
Vrátená chyba bola:
Nemožno vytvoriť tabuľku 'newusr_alwayse.dle_login_log' (errno: 28)
SQL dotaz:

TRUNCATE TABLE dle_login_log