/ / Polymer: Registrácia prvkov vo vonkajších skriptoch - polymér

Polymér: Registrácia prvkov vo vonkajších skriptoch - polymér

Vo väčšine príkladov, ktoré som videl pri tvorbe prvkov, skript, ktorý registruje prvok, je definovaný v súbore HTML komponentov, napr.

<link rel="import" href="/components/polymer/polymer.html">

<polymer-element name="my-element">
<template>
...
</template>
<script>
// convenience wrapper for document.registerElement
Polymer("my-element", {
...
});
</script>
</polymer-element>

Je možné vykonať registráciu v externom skripte, napr.

<script src="my-element.js"></script>

To sa zdá ako atraktívna voľba, pretože skript sa potom stáva viditeľným pre nástroje ako JSHint, ale potom stratíte automaticky generovanú dokumentáciu atribútov atď.

Existuje pracovný postup alebo súbor nástrojov, ktoré vám pomôžu získať to najlepšie z oboch svetov?

napr. skombinujte nespracovanú šablónu a skript do jedného HTML súboru podobným spôsobom ako prepracovanie CSS s Sassom?

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Áno. Polymér podporuje registráciu prvku pomocou odkazu na externý skript. vidieť http://www.polymer-project.org/docs/polymer/polymer.html#separatescript, Pôvodný dôvod, pre ktorý je prvok vo výzve Polymer() je to podporiť. Spája definíciu so skriptom.


Súvisiace otázky


Komentáre (0)

Pridať komentár