/ / Polymer 1.0: Kde je pracovný príklad <papier-tabs> na kontrolu obsahu? - polymér, prvky, polymér-1,0

Polymer 1.0: Kde je pracovný príklad <paper-tabs> na kontrolu obsahu? - polymér, prvky, polymér-1,0

Pozadie

Môže niekto poukázať na príklad, ktorý ukazuje, ako <paper-tabs> sa dá použiť na ovládanie zobrazovania obsahu?

odpovede:

8 pre odpoveď č. 1

Je to v dokumente prvý odkaz:

Bežné používanie papierových kariet je používať spolu so železnými stránkami na prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami.

<paper-tabs selected="{{selected}}">
<paper-tab>Tab 1</paper-tab>
<paper-tab>Tab 2</paper-tab>
<paper-tab>Tab 3</paper-tab>
</paper-tabs>

<iron-pages selected="{{selected}}">
<div>Page 1</div>
<div>Page 2</div>
<div>Page 3</div>
</iron-pages>

Súvisiace otázky


Komentáre (0)

Pridať komentár