/ / Použitie iron-ajax spoločnosti Google Polymer, ako načítať súbor json z ľubovoľného webového servera - polyméru

Použitie iron-ajax spoločnosti Google Polymer, ako načítať súbor json z ľubovoľného webového servera - polyméru

Vyvíjam webovú aplikáciu Google Polymer. Je potrebné načítať súbory JSON z webového servera. Používam železo-ajax, ako sa odporúča v dokumentácii Polymer.

Napísal som vzorový kód z demo do môjho projektu a testoval som ho mnohokrát, ale všetky testy zlyhali. Prosím, ukážte mi, čo je v mojom kóde nesprávne.

šablóna

    ......

<iron-ajax
on-response="ontap"
auto
url="test.json"
// for one test, I put test.json in the same folder as this Polymer html
// for other tests, I put test.json on some web servers, using correct URLs
//for example: http://www.test.com/test.json
handle-as="json"
last-response="{{ajaxR}}"
debounce-duration="300"> </iron-ajax>
.......

Funkcia polyméru

    ontap:function(ev){
alert(ev.detail);//it says "object HTMLElement"
alert(this.ajaxR);//it says null
}
.......

test.json

    [{song:"song1"}]

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

ajaxR sa stáva vlastníctvom vášho prvku. Prístup k nej môžete použiť this.ajaxR.

ontap: function () {
alert(this.ajaxR);
alert(this.ajaxR[0].song);
}

Súvisiace otázky


Komentáre (0)

Pridať komentár