/ / Polymer - Vulkanizujte jadrové prvky a papierové prvky do jedného súboru? - polymér, papierové prvky, jadrové prvky

Polymer - Vulkanizujte jadrové prvky a papierové prvky do jedného súboru? - polymér, papierové prvky, jadrové prvky

Aký by bol najlepší spôsob spájania jadrových prvkov a papierových prvkov z Polymeru? Ako jeden veľký súbor? dve samostatné (jadro a papier)? menšia divízia (5+ alebo 10 + alebo 20+)?

Snažím sa znížiť počet importov na webovú stránku pre webovú aplikáciu a nemôžem sa rozhodnúť, ako ísť o organizácii importu komponentov polymérových webových komponentov. Hociaká rada? / najlepší spôsob využitia vulkanizácie?

odpovede:

7 pre odpoveď č. 1

Najjednoduchším spôsobom je vulkanizovať všetko spoločne. Pridajte jadrové prvky + papierové prvky do jedného importu, ktorý index.html používa:

elements.html:

<link rel="import" href="core-elements.html">
<link rel="import" href="paper-elements.html">

potom:

vulcanize elements.html -o elements.vulcanize.html --csp --inline --strip

Pre Polymer 1.0 budete potrebovať najnovšiu verziu vulkanizácie a vlajky sa trochu zmenili: https://github.com/Polymer/vulcanize/releases


Súvisiace otázky


Komentáre (0)

Pridať komentár