/ Ako pristupovať k vonkajšiemu prvku vo vnútri polymérového prvku - polyméru

Ako pristupovať k vonkajšiemu prvku vo vnútri polymérového prvku - polyméru

Ako pristupovať k vonkajšiemu prvku vo vnútri prvku polymerjs.

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
//Here I want to access the externalDropZoneContainerId so that I can bind drag and drop functionality to this ID
//$("#" + externalDropZoneContainerId) does not work.
}
})
</script>
<polymer-element>

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Atribút je prístupný cez this.externalDropZoneContainerId, štandardné rozhranie DOM API na získanie prvkov je document.getElementById:

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
var elem = document.getElementById(this.externalDropZoneContainerId);
}
})
</script>
<polymer-element>

Namiesto ready prípade by ste mali použiť domReady namiesto toho, inak sa nemusia zaručiť, že druhý prvok bude existovať.


Súvisiace otázky


Komentáre (0)

Pridať komentár