/ / ako urobiť <a> href mať "už kliknutý" štýl [closed] - html, css

ako urobiť <a> href mať "už kliknutý" štýl [closed] - html, css

Mám href,

existuje nejaká vlastnosť, na ktorú sa má zobraziť už kliknutá?

(žiadny css alebo js prosím)

odpovede:

-1 pre odpoveď č. 1

použitie :visited.

a:visited {

}

http://www.w3schools.com/cssref/sel_visited.asp


-1 pre odpoveď č. 2

Áno, použite :visited pseudo-class.

a:visited {
color:#f00;
}

Prečítajte si viac informácií o tom dokumenty MDN alebo v CSS Selectors Špecifikácia úrovne 3.


Súvisiace otázky


Komentáre (0)

Pridať komentár