/ / Foundation 6 Button Group Expanded Not Working - zurb-foundation-6, buttongroup

Foundation 6 Button Group Expanded Not Working - zurb-foundation-6, buttongroup

Używam szablonu Zurb Foundation 6 z włączoną funkcją Flexbox, a rozwinięta funkcja grupy przycisków nie działa.

Kiedy dodaję rozszerzoną klasę, ostatni przycisk nie wypełni ostatniej spacji i spadnie do następnej linii po lewej stronie. Tekst nie jest już wstawiany, a szerokość przycisków nie jest taka sama.

<div class="expanded button-group">
<a class="button">Expanded</a>
<a class="button">Button</a>
<a class="button">Group</a>
</div>

Masz pojęcie, co może być nie tak? Tnx!

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Działa z fundamentem 6.2.1, której wersji używasz?

zobacz przykład CodePen. http://codepen.io/shoaibik/pen/VaJbvj


Powiązane pytania


Komentarze (0)

Dodaj komentarz