/ / Automatyczne anulowanie subskrypcji w Zuora - zuora, zuora-soap

Automatyczne anulowanie subskrypcji w Zuora - zuora, zuora-soap

Chciałbym automatycznie anulować subskrypcje, jeśli należna faktura nie zostanie opłacona za określone dni i Daty anulowania skuteczne należy ustawić jako datę płatności faktury, aby na koncie klienta nie było czekania na zwrot i wymagalną fakturę.

Odniesienie:

  1. https://knowledgecenter.zuora.com/BC_Subscription_Management/Subscriptions/H_Cancellations
  2. https://knowledgecenter.zuora.com/BC_Subscription_Management/Subscriptions/Handling_Cancellations_in_a_Subscription_Business

W każdej dokumentacji widzę, jak to zrobić ręcznie lub za pomocą API, chciałbym wiedzieć, że w Zuorze dostępna jest dowolna konfiguracja do automatycznego anulowania.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

W zuorze nie ma automatycznego anulowania, należy włączyć objaśnienie faktury i zintegrować interfejs API, który otrzyma żądanie i anuluje subskrypcję.


Powiązane pytania


Komentarze (0)

Dodaj komentarz