/ / Polymer: Rejestrowanie elementów w skrypcie zewnętrznym - polimer

Polimer: rejestracja elementów w skrypcie zewnętrznym - polimer

W większości przykładów, które widziałem do tworzenia elementów, skrypt rejestrujący element jest zdefiniowany w pliku HTML komponentu, np.

<link rel="import" href="/components/polymer/polymer.html">

<polymer-element name="my-element">
<template>
...
</template>
<script>
// convenience wrapper for document.registerElement
Polymer("my-element", {
...
});
</script>
</polymer-element>

Zamiast tego można dokonać tej rejestracji w zewnętrznym skrypcie, np.

<script src="my-element.js"></script>

Wydaje się to atrakcyjną opcją, ponieważ skrypt staje się widoczny dla narzędzi takich jak JSHint, ale wtedy tracisz automatycznie generowaną dokumentację atrybutów itp.

Czy istnieje przepływ pracy lub zestaw narzędzi, które pomogą Ci uzyskać najlepsze z obu światów?

na przykład połączyć surowy szablon i skrypt w pojedynczy plik HTML w sposób podobny do wstępnego przetwarzania CSS z Sass?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Tak. Polimer obsługuje rejestrację elementu przez odwołanie się do zewnętrznego skryptu. Widzieć http://www.polymer-project.org/docs/polymer/polymer.html#separatescript. Pierwotny powód, do którego element jest wywoływany Polymer() ma to wspierać. Powiązuje definicję ze scenariuszem.


Powiązane pytania


Komentarze (0)

Dodaj komentarz