/ / Jak uzyskać dostęp do elementu zewnętrznego wewnątrz elementu polimerjs - polimer

Jak uzyskać dostęp do elementu zewnętrznego wewnątrz polimerowego elementu - polimeru

Jak uzyskać dostęp do elementu zewnętrznego wewnątrz elementu polimerjs.

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
//Here I want to access the externalDropZoneContainerId so that I can bind drag and drop functionality to this ID
//$("#" + externalDropZoneContainerId) does not work.
}
})
</script>
<polymer-element>

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Atrybut jest dostępny przez this.externalDropZoneContainerId, standardowym interfejsem DOM API do pobierania elementów document.getElementById:

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
var elem = document.getElementById(this.externalDropZoneContainerId);
}
})
</script>
<polymer-element>

Zamiast tego ready wydarzenie, może powinieneś użyć domReady Zdarzenie zamiast tego, w przeciwnym razie inny element może nie być jeszcze gwarantowany.


Powiązane pytania


Komentarze (0)

Dodaj komentarz