/ / jak sprawić, aby <a> href miał styl "już kliknięty" [zamknięty] - html, css

jak sprawić, aby <a> href miał styl "już kliknięty" [zamknięty] - html, css

Mam href,

czy istnieje jakaś właściwość, która sprawi, że będzie już postrzegana jako kliknięta?

(nie proszę o css lub js)

Odpowiedzi:

-1 dla odpowiedzi nr 1

Posługiwać się :visited.

a:visited {

}

http://www.w3schools.com/cssref/sel_visited.asp


-1 dla odpowiedzi № 2

Tak, użyj :visited pseudo-klasa.

a:visited {
color:#f00;
}

Przeczytaj więcej na ten temat Dokumenty MDN lub w Selektory CSS Poziom 3 Specyfikacja.


Powiązane pytania


Komentarze (0)

Dodaj komentarz