/ / Stiftelse 4: Gjør tilpasset velg returnert med ajax call-zurb-foundation

Stiftelse 4: Gjør tilpasset utvalg returnert med ajax call-zurb-foundation

Jeg sliter med å prøve å finne ut hvordan jeg skal gjengiDen egendefinerte skjemaet velges i Zurbs Foundation 4, som er returnert med ajax-anropet. For øyeblikket er jeg ganske enkelt re-initialisering av plugin, men jeg vet at det ikke er den riktige måten:

$(document).foundation("forms");

Også - det samme spørsmålet om tilbakestilling av valget. Er det en måte å gjøre det på uten egentlig hardkode elementets id som objektet?

$("form select").trigger("change", true);

svar:

2 for svar № 1

Du kan brann foundation ("former") -funksjonen bare påforeldrebeholder. For eksempel har jeg et modalvindu som inneholder et skjema lastet via ajax. Modal-vinduet har id = "modal-region". For å få egendefinerte felt i skjemaet jeg gjør:

$("#modal-region").foundation("forms");

Beslektede spørsmål


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar