/ / zsh: Stopp bakover-kill-word på mappeavgrenseren - zsh

zsh: Stopp bakover-kill-word på mappeavgrenseren - zsh

I zsh, hvordan kan jeg sette opp linjeditoren slik at bakover-kill-ord stopper på en katalogavspiller? For tiden i min bash oppsett, hvis jeg skriver

cd ~/devel/sandbox

og deretter treffer C-w punktet rett etter "devel /". I min zsh oppsett vil punktet være etter "cd". Jeg vil gjerne sette opp zsh så det oppfører seg på samme måte som bash.

svar:

4 for svar № 1

En rask google avslører:

Backward Kill

Eller kanskje en bedre løsning:

Bash Style Backward Kill


61 for svar № 2

For nyere versjoner av zsh, kan du bare legge til:

autoload -U select-word-style
select-word-style bash

til din zshrc som beskrevet i zshcontrib (1).


38 for svar № 3

Et annet alternativ er å sette WORDCHARS (ikke-alfanumeriske tegn behandlet som en del av et ord) til noe som ikke inkluderer /.

Du kan også finjustere dette hvis du foretrekker det ^w å bryte på prikk, understrek, etc. I ~/.zshrc Jeg har:

WORDCHARS="*?_-.[]~=&;!#$%^(){}<>"

Beslektede spørsmål


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar