/ / papir dialog med papirinngang lukkes for inndata - polymer, papirelementer

Papirdialog med papirinngang lukker på inngang - polymer, papirelementer

Jeg har en paper-dialog og i denne dialogen har jeg en paper-input med en viss forhåndsdefinert verdi, og når jeg vil endre verdien, lukkes dialogboksen uten åpenbar grunn.

Min kode:

<template>
<paper-dialog entry-animation="scale-up-animation"
exit-animation="fade-out-animation"
id="bookDetailDialog"
class="bookDialog"
opened="{{opened}}">
<paper-item style="padding-left: 11px;">
<paper-icon-button
icon="icons:arrow-back"
on-tap="closeDialog">
</paper-icon-button>
</paper-item>
<paper-item>
<paper-input label="Author" value="{{book.author}}"></paper-input>
</paper-item>
...
<paper-item>
<paper-checkbox checked="{{book.dedication}}">Dedication</paper-checkbox>
</paper-item>
<paper-button raised>Lent</paper-button>
<paper-button raised>Sell</paper-button>
</paper-dialog>
</template>
<script>
Polymer({

is: "book-dialog",

properties: {
book: {
notify: true
},
opened: {
type: Boolean,
notify: true
}
},

closeDialog: function () {
this.opened = false;
this.book = undefined;
}
});
</script>

EDIT: Det er her jeg bruker elementet mitt:

<dom-module id="books-list">
<style>
span {
flex-basis: 100%;
margin: auto;
}
</style>
<template>
<book-dialog opened="{{opened}}" book="{{selected}}"></book-dialog>
<iron-list
id="bookList"
items="{{books}}"
as="book"
selection-enabled
selected-item="{{selected}}">
<template>
<paper-item>
<span>{{book.id}}</span>
<span>{{book.author}}</span>
<span>{{book.original}}</span>
<span>{{book.language}}</span>
<span>{{book.status}}</span>
</paper-item>
</template>
</iron-list>
</template>
<script>
Polymer({
is: "books-list",

properties: {
books: {
notify: true
},
selected: {
notify: true,
obsever: "_selectionChanged"
},
opened: {
notify: true,
type: Boolean
}
},

observers: [
"_selectionChanged(selected)"
],

_selectionChanged: function () {
if (this.get("selected.id") === ""
|| this.get("selected.id") === undefined) {
this.set("opened", false);
} else {
this.set("opened", true);
}
},

_openAddBookDialog: function () {
this.fire("add-book");
}

});
</script>
</dom-module>

REDIGERE: Jeg tror det har noe å gjøre med iron-list og at selected Attributtendringer ...

svar:

0 for svar № 1

Jeg er ikke sikker på om du fremdeles er ute etter dette, men jeg vil gi dette for alle som snubler over dette spørsmålet.
Det er gitt en forklaring på et beslektet problem angående papirinnsats med papir-dialog - PolymerElements / paper-input Utgave nr. 263

I utgangspunktet må du håndtere klikkhendelsen fra paper-input, slik at det ikke forplanter seg til å lukke paper-dialog.
Håper det hjelper.


Beslektede spørsmål


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar