/ / Polymer: Registrering av elementer i eksterne skript - polymer

Polymer: Registrering av elementer i eksterne skript - polymer

I de fleste eksemplene jeg har sett for å lage elementer, blir skriptet som registrerer elementet definert i komponentens HTML-fil, f.eks.

<link rel="import" href="/components/polymer/polymer.html">

<polymer-element name="my-element">
<template>
...
</template>
<script>
// convenience wrapper for document.registerElement
Polymer("my-element", {
...
});
</script>
</polymer-element>

Det er mulig å gjøre registreringen i et eksternt skript i stedet for, f.eks.

<script src="my-element.js"></script>

Det virker som et attraktivt alternativ fordi skriptet da blir synlig for verktøy som JSHint, men da mister du automatisk generert dokumentasjon av attributter, etc.

Er det en arbeidsflyt eller et sett med verktøy som hjelper deg med å få det beste fra begge verdener?

f.eks kombinere en råmal og skript i en enkelt HTML-fil på samme måte som forbehandling av CSS med Sass?

svar:

2 for svar № 1

Ja. Polymerstøtter registrerer et element med ved å referere til et eksternt skript. Se http://www.polymer-project.org/docs/polymer/polymer.html#separatescript. En opprinnelig grunn til at elementet er i anropet til Polymer() er å støtte dette. Det forbinder definisjonen med skriptet.


Beslektede spørsmål


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar