/ / Hvordan få tilgang til et eksternt element i et polymeriselement - polymer

Hvordan få tilgang til et eksternt element i et polymeriselement - polymer

Slik får du tilgang til et eksternt element i et polymeriselement.

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
//Here I want to access the externalDropZoneContainerId so that I can bind drag and drop functionality to this ID
//$("#" + externalDropZoneContainerId) does not work.
}
})
</script>
<polymer-element>

svar:

0 for svar № 1

Attributtet er tilgjengelig via this.externalDropZoneContainerId, standard DOM API for å få elementer er document.getElementById:

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
var elem = document.getElementById(this.externalDropZoneContainerId);
}
})
</script>
<polymer-element>

I stedet for ready Hendelse du burde kanskje bruke domReady hendelsen i stedet, ellers kan det andre elementet ikke garanteres å eksistere.


Beslektede spørsmål


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar