/ / zsh: stop backward-kill-word op mapscheidingsteken - zsh

zsh: stop backward-kill-word op mapscheidingsteken - zsh

In zsh, hoe kan ik de regeleditor zodanig instellen dat het achterwaartse kill-woord stopt in een directoryscheidingsteken? Momenteel in mijn bash-opstelling, als ik typ

cd ~/devel/sandbox

en druk dan op C-w punt zal gelijk zijn na "devel /". In mijn zsh-opstelling zou het punt na "cd" staan. Ik zou zsh graag willen instellen, zodat het zich op dezelfde manier gedraagt ​​als bash.

antwoorden:

4 voor antwoord № 1

Een snelle google onthult:

Achteruit Kill

Of misschien een betere oplossing:

Bash Style Backward Kill


61 voor antwoord № 2

Voor recente versies van zsh kun je gewoon toevoegen:

autoload -U select-word-style
select-word-style bash

naar je zshrc zoals beschreven in zshcontrib (1).


38 voor antwoord № 3

Een andere optie is om in te stellen WORDCHARS (niet-alfanumerieke tekens die worden behandeld als onderdeel van een woord) naar iets dat niet is inbegrepen /.

Je kunt dit ook aanpassen als je wilt ^w om op een punt, onderstrepingsteken, etc. te breken ~/.zshrc Ik heb:

WORDCHARS="*?_-.[]~=&;!#$%^(){}<>"

Gerelateerde Vragen


Reacties (0)

Voeg een reactie toe