/ / Eksportēt Excel datus no viena lauka uz Txt - Excel, eksportēt uz tekstu

Eksporta Excel datus no vienas lauka uz Txt - Excel, eksports uz tekstu

Es esmu cīnījies ar šo. Man ir šādi dati XLS failā, būtībā ColA ir nejaušs, tā aptuveni 300 rakstzīmes katrā laukā. Man ir nepieciešams, lai saņemtu ColA teksta failā ar ColB un ColC kā teksta faila nosaukumu.

ColA           ColB     ColC
BLA,432$#@.<>H|3525   John     Smith
BLA,rewq$#@.<>H|3525   John     Smeeth
BLA4rew,rerr>H|3525   John     Smamth

Izejiet John_Smith.txt ar datiem no ColA failā John_Smith.txt un tā tālāk par katru rindu.

Atbildes:

0 atbildei Nr. 1

Izmēģiniet šo

Sub test()
Dim filename As String
Dim filecontents As String
Dim writerng As Range
Dim cell As Range
Set writerng = Sheets("Sheet1").Range("A1:A10")

For Each cell In writerng
filename = cell.Offset(, 1).Value & "_" & cell.Offset(, 2) & ".txt"
Open filename For Output As #1
filecontents = cell.Value
Print #1, filecontents
Close #1
Next cell
End Sub

Saistītie jautājumi


Komentāri (0)

Pievieno komentāru