/ / Polymer 1.0: היכן פועלת דוגמה של <כרטיסיות נייר> כדי לשלוט בתוכן? - פולימר, אלמנטים, פולימר 1.0

פולימר 1.0: מהי דוגמה לעבודה של <כרטיסיות נייר> כדי לשלוט בתוכן? - פולימר, אלמנטים, פולימר 1.0

רקע כללי

האם מישהו יכול להצביע על דוגמה המראה כיצד <paper-tabs> ניתן להשתמש כדי לשלוט על התצוגה של תוכן?

תשובות:

8 לתשובה № 1

זה במסמכים של קישור ראשוןYou

שימוש נפוץ בכרטיסיות נייר הוא להשתמש בו יחד עם דפי ברזל כדי לעבור בין תצוגות שונות.

<paper-tabs selected="{{selected}}">
<paper-tab>Tab 1</paper-tab>
<paper-tab>Tab 2</paper-tab>
<paper-tab>Tab 3</paper-tab>
</paper-tabs>

<iron-pages selected="{{selected}}">
<div>Page 1</div>
<div>Page 2</div>
<div>Page 3</div>
</iron-pages>

שאלות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה