/ / כיצד לגשת אלמנט חיצוני בתוך אלמנט polymerjs - פולימר

כיצד לגשת אלמנט חיצוני בתוך אלמנט polymerjs - פולימר

כיצד לגשת אלמנט חיצוני בתוך אלמנט polymerjs.

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
//Here I want to access the externalDropZoneContainerId so that I can bind drag and drop functionality to this ID
//$("#" + externalDropZoneContainerId) does not work.
}
})
</script>
<polymer-element>

תשובות:

0 לתשובה № 1

התכונה נגישה באמצעות this.externalDropZoneContainerId, תקן DOM API כדי לקבל אלמנטים document.getElementByIdYou

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
var elem = document.getElementById(this.externalDropZoneContainerId);
}
})
</script>
<polymer-element>

במקום ה ready אירוע אתה אולי צריך להשתמש domReady במקום זאת, אחרת אלמנט אחר עדיין לא יכול להיות מובטחת להתקיים.


שאלות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה