/ / איך לעשות <a> href יש "נלחץ כבר" סגנון [סגור] - HTML, CSS

איך לעשות <a> href יש "כבר לחץ" סגנון [סגור] - HTML, CSS

יש לי href,

האם יש נכס כדי להפוך אותו כפי שנלחץ כבר?

(לא css או js בבקשה)

תשובות:

-1 לתשובה № 1

להשתמש :visited.

a:visited {

}

http://www.w3schools.com/cssref/sel_visited.asp


-200 J²

כן, השתמש :visited פסאודו.

a:visited {
color:#f00;
}

קרא על זה יותר ב את MDN Docs או ב בוררי CSS רמה 3 מפרט.


שאלות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה