/ / Polimer: Registriranje elemenata u vanjskim skriptama - polimer

Polimer: Registriranje elemenata u vanjskim skriptama - polimer

U većini primjera koje sam vidio za stvaranje elemenata skripte koja registrira element je definirana u HTML formatu komponente, npr.

<link rel="import" href="/components/polymer/polymer.html">

<polymer-element name="my-element">
<template>
...
</template>
<script>
// convenience wrapper for document.registerElement
Polymer("my-element", {
...
});
</script>
</polymer-element>

Umjesto toga, moguće je napraviti registraciju u vanjskoj skripti, npr.

<script src="my-element.js"></script>

Čini se kao atraktivna opcija jer skripta postaje vidljiva alatima poput JSHint, ali onda izgubite automatski generiranu dokumentaciju atributa itd.

Postoji li tijek rada ili skup alata koji vam pomažu da dobijete najbolje od oba svijeta?

npr kombinirati sirovi predložak i skriptu u jednu HTML datoteku na sličan način kao preprocesiranje CSS-a sa Sassom?

odgovori:

2 za odgovor № 1

Da. Polimer podržava registraciju elementa pomoću referenciranja vanjske skripte. Vidjeti http://www.polymer-project.org/docs/polymer/polymer.html#separatescript, Izvorni razlog zbog kojeg je element u pozivu Polymer() je podržati ovo. Ona povezuje definiciju sa skriptom.


Povezana pitanja


Komentari (0)

Dodaj komentar