/ / Polymer 1.0: Gdje je radni primjer <kartica za papir> za kontrolu sadržaja? - polimer, elementi, polimer-1.0

Polimer 1.0: Gdje je radni primjer <kartica za papir> za kontrolu sadržaja? - polimer, elementi, polimer-1.0

pozadina

Može li netko ukazati na primjer koji pokazuje kako <paper-tabs> mogu se koristiti za kontrolu prikaza sadržaja?

odgovori:

8 za odgovor № 1

To je u dokumentima prva veza:

Uobičajena upotreba kartica za papir je da ga upotrijebite zajedno sa stranicama za željezo kako biste se prebacivali između različitih prikaza.

<paper-tabs selected="{{selected}}">
<paper-tab>Tab 1</paper-tab>
<paper-tab>Tab 2</paper-tab>
<paper-tab>Tab 3</paper-tab>
</paper-tabs>

<iron-pages selected="{{selected}}">
<div>Page 1</div>
<div>Page 2</div>
<div>Page 3</div>
</iron-pages>

Povezana pitanja


Komentari (0)

Dodaj komentar