/ / kako napraviti <a> href imati "već kliknut" stil [zatvoren] - html, css

kako napraviti <a> href imati "već kliknuli" stil [zatvoreno] - html, css

Imam href,

postoji li nekakvo svojstvo da ga se vidi kao već kliknuto?

(nemojte css ili js)

odgovori:

-1 za odgovor № 1

Koristiti :visited.

a:visited {

}

http://www.w3schools.com/cssref/sel_visited.asp


-1 za odgovor № 2

Da, upotrijebite :visited pseudo-klase.

a:visited {
color:#f00;
}

Više o tome pročitajte u MDN dokumenti ili u Specifikacija CSS selektora razine 3.


Povezana pitanja


Komentari (0)

Dodaj komentar