/ / / Ίδρυμα 6 Button Group Expanded Δεν λειτουργεί - zurb-foundation-6, buttongroup

Ίδρυμα 6 Ομάδα κουμπιών επεκτάθηκε δεν λειτουργεί - zurb-foundation-6, buttongroup

Χρησιμοποιώ το Πρότυπο Zurb Foundation 6 με ενεργοποιημένο το flexbox και το εκτεταμένο χαρακτηριστικό της ομάδας κουμπιών δεν λειτουργεί.

Όταν προσθέτω την αναπτυγμένη κλάση, το τελευταίο κουμπί δεν θα γεμίσει τον τελευταίο χώρο και θα πέσει στην επόμενη γραμμή στην αριστερή πλευρά. Το κείμενο δεν είναι πλέον γραμμένο και το πλάτος των κουμπιών δεν είναι το ίδιο.

<div class="expanded button-group">
<a class="button">Expanded</a>
<a class="button">Button</a>
<a class="button">Group</a>
</div>

Οποιαδήποτε ιδέα τι μπορεί να είναι λάθος; Tnx!

Απαντήσεις:

1 για την απάντηση αριθ. 1

Λειτουργεί με θεμέλια 6.2.1, ποια έκδοση χρησιμοποιείτε;

δείτε το παράδειγμα CodePen. http://codepen.io/shoaibik/pen/VaJbvj


Σχετικές ερωτήσεις


Σχόλια (0)

Πρόσθεσε ένα σχόλιο