/ / / Πώς να κάνει την εντολή kill πιο γρήγορα - linux, performance, kernel, ipc

Πώς να κάνετε πιο γρήγορα την εντολή kill - linux, performance, kernel, ipc

Έχω δύο διεργασίες που εκτελούνται σε δύο διαφορετικούς πυρήνες και δεν εκτελούνται άλλες διαδικασίες χρήστη σε αυτούς τους πυρήνες. Τώρα προσπαθώ να σταματήσω μια διαδικασία από μια άλλη διαδικασία στέλνοντας kill -STOP και σκοτώστε -CONT σε βρόχο. Αλλά το kill -STOP η εντολή λαμβάνει περισσότερα από 200 μικροδευτερόλεπτα για να σταματήσει η διαδικασία. Υπάρχει κάποιος τρόπος να μειωθεί αυτή η ώρα σε λιγότερο από 5 μικρο δευτερόλεπτα

Απαντήσεις:

0 για την απάντηση αριθ. 1
sudo kill -9 process_id

Ελπίζω ότι αυτό βοηθά.


Σχετικές ερωτήσεις


Σχόλια (0)

Πρόσθεσε ένα σχόλιο