/ / / πώς να κάνει το <a> href να έχει ένα ήδη "κλικ" στυλ [κλειστό] - html, css

πώς να κάνετε το <a> href να έχει ένα "ήδη κλικ" στυλ [κλειστό] - html, css

Έχω ένα href,

υπάρχει κάποια ιδιότητα για να το θεωρήσετε ήδη κλικ;

(χωρίς css ή js παρακαλώ)

Απαντήσεις:

-1 για την απάντηση αριθ. 1

Χρήση :visited.

a:visited {

}

http://www.w3schools.com/cssref/sel_visited.asp


-1 για την απάντηση αριθ. 2

Ναι, χρησιμοποιήστε το :visited ψευδο-τάξη.

a:visited {
color:#f00;
}

Διαβάστε περισσότερα για αυτό τα Έγγραφα MDN ή στο Προδιαγραφές επιπέδου CSS επιλεκτών CSS.


Σχετικές ερωτήσεις


Σχόλια (0)

Πρόσθεσε ένα σχόλιο