/ / Hvordan ændrer du regnearkreference i Excel dynamisk? - Excel, Excel-formel

Hvordan ændrer du regnearkreference i Excel dynamisk? - Excel, Excel-formel

Jeg arbejder i øjeblikket med nogle økonomiske data - specifikt for at se, om vores faktiske arbejdstimer / omkostninger matchede vores bud.

De højere ups vil gerne se et resuméark med en række pr. Projekt (vi kører nogle yderligere beregninger og tilføjer noter til, hvorfor tal ikke er tætte)

Det, vi får, er et ark med 1 arbejdsark pr. Projekt, buddet er altid i G81, og det faktiske er i H81 på hvert ark. Hvert regneark er navngivet af projekt ID

Jeg har en liste over projekt ID'er i kolonne A i mit resuméark. Hvordan kan jeg dynamisk se arket ud af kolonne A og trække værdierne fra G81 eller H81?

svar:

3 for svar № 1

Du vil bruge funktionen Indirekte ().

Så i B2:

=INDIRECT(""" & A2 & ""!G81")

Og i kolonne C:

=INDIRECT(""" & A2 & ""!H81")

derefter kopiere ned


Beslægtede spørgsmål


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar