/ / Nested kopi / lim-loop i VBA ikke looping korrekt - excel, vba

Nested kopi / lim-loop i VBA ikke looping korrekt - excel, vba

Nedenfor er min kode:

Sub Pitchers()

For i = 1 To 30

Worksheets("Starting Pitchers Salary").Range("B" & (1 + i)).Copy
Worksheets("Pitcher Matchup Analysis").Paste
Destination = Worksheets("Pitcher Matchup Analysis").Range("B3")

For j = 1 To 9

Worksheets("Pitcher Matchup Analysis").Range("A" & (32 + j)).Copy
Worksheets("Batter Matchup Analysis").Range("B1").PasteSpecial xlPasteValues
Worksheets("Batter Matchup Analysis").Range("B88:AC88").Copy
Worksheets("Pitcher Matchup Analysis").Range("C" & (32 + j) & ":AD" & (32 + j)).PasteSpecial xlPasteValues

Next j

Worksheets("Pitcher Matchup Analysis").Range("A65:S65").Copy
Worksheets("Pitcher Comparison").Range("A" & (1 + i) & ":S" & (1 + i)).PasteSpecial xlPasteValues

Next i

End Sub

Alt udover nedenstående fungerer korrekt

Worksheets("Starting Pitchers Salary").Range("B" & (1 + i)).Copy

Når det løkker, går det ikke en celle ned. I den første loop kopierer man celle B2 (som det skulle), men i efterfølgende sløjfer skal det kopiere celle B3, B4 osv. Men det gør B2 hver gang. Eventuelle råd her?

svar:

0 for svar № 1

Worksheets("Pitcher Matchup Analysis").Paste

Destination = Worksheets("Pitcher Matchup Analysis").Range("B3")

Skift ovenstående ind i dette:

Worksheets("Pitcher Matchup Analysis").Paste _
Destination := Worksheets("Pitcher Matchup Analysis").Range("B3")

Beslægtede spørgsmål


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar