/ / Word VBA, Vælg hele dokumentet minus første side - excel, vba, excel-vba, word-vba

Word VBA, Vælg hele dokumentet minus første side - excel, vba, excel-vba, word-vba

Jeg ved, at du kan vælge hele dokumentet som sådan

oWord.oDoc.ActiveWindow.Selection.WholeStory

Hvad ville syntaxen være at vælge hele dokumentet minus den første side?

Sammenhæng: Excel kører al koden og output spænder direkte til ord for at opbygge en rapport. Rapporter kan være et hvilket som helst antal sider, og antallet af sider er ikke kendt. Denne kode ville køre som det sidste stykke, så dokumentet ville blive bygget af dette punkt.

svar:

1 for svar № 1

Følgende kode vælger alt fra den anden side fremad:

Dim startRan As Range

Selection.HomeKey unit:=wdStory
Set startRan = Selection.GoTo(What:=wdGoToBookmark, Name:="page")

oDoc.Range(startRan.End, startRan.End).Select
Selection.EndKey unit:=wdStory, Extend:=wdExtend

Beslægtede spørgsmål


Kommentarer (0)

Tilføj en kommentar