/ / Polymer: Registrace prvků ve vnějších skriptech - polymer

Polymer: Registrace prvků ve vnějších skriptech - polymer

Ve většině příkladů, které jsem viděl při vytváření prvků, je skript, který registruje prvek, definován v souboru HTML komponenty, např.

<link rel="import" href="/components/polymer/polymer.html">

<polymer-element name="my-element">
<template>
...
</template>
<script>
// convenience wrapper for document.registerElement
Polymer("my-element", {
...
});
</script>
</polymer-element>

Je možné provést registraci v externím skriptu, např.

<script src="my-element.js"></script>

To se zdá jako atraktivní možnost, protože skript se pak stává viditelným pro nástroje jako JSHint, ale ztratíte automaticky generovanou dokumentaci atributů atd.

Existuje pracovní postup nebo soubor nástrojů, které vám pomohou získat to nejlepší z obou světů?

např. kombinovat surovou šablonu a skript do jediného souboru HTML podobným způsobem jako předběžné zpracování CSS se Sassem?

Odpovědi:

2 pro odpověď č. 1

Ano. Polymer podporuje registraci prvku s odkazem na externí skript. Vidět http://www.polymer-project.org/docs/polymer/polymer.html#separatescript. Původní důvod, proč je prvek ve volání Polymer() je to podpořit. Přiřazuje definici skriptu.


Související dotazy


Komentáře (0)

Přidat komentář