/ / Použití iron-ajax společnosti Google Polymer, jak načíst soubor json z libovolného webového serveru - polymeru

Pomocí iron-ajax společnosti Google Polymer, jak načíst soubor json z libovolného webového serveru - polymeru

Vyvíjím webovou aplikaci Google Polymer. Musí načíst soubory JSON z webového serveru. Používám iron-ajax, jak doporučuje dokumentace Polymer.

Zkopíroval jsem ukázkový kód z demo do svého projektu a testoval jsem ho mnohokrát, ale všechny testy selhaly. Prosím, ukažte mi, co je v mém kódu.

šablona

    ......

<iron-ajax
on-response="ontap"
auto
url="test.json"
// for one test, I put test.json in the same folder as this Polymer html
// for other tests, I put test.json on some web servers, using correct URLs
//for example: http://www.test.com/test.json
handle-as="json"
last-response="{{ajaxR}}"
debounce-duration="300"> </iron-ajax>
.......

Funkce polymeru

    ontap:function(ev){
alert(ev.detail);//it says "object HTMLElement"
alert(this.ajaxR);//it says null
}
.......

test.json

    [{song:"song1"}]

Odpovědi:

0 pro odpověď č. 1

ajaxR se stává vlastností vašeho prvku. K přístupu k němu můžete použít this.ajaxR.

ontap: function () {
alert(this.ajaxR);
alert(this.ajaxR[0].song);
}

Související dotazy


Komentáře (0)

Přidat komentář