/ / jak udělat <a href mít "již kliknutý" styl [closed] - html, css

jak udělat <a href mít "již kliknutý" styl [closed] - html, css

Mám href,

existuje nějaká vlastnost, která by ji viděla jako kliknuta?

(žádné css nebo js prosím)

Odpovědi:

-1 pro odpověď č. 1

Použití :visited.

a:visited {

}

http://www.w3schools.com/cssref/sel_visited.asp


-1 pro odpověď č. 2

Ano, použijte :visited pseudotřídní.

a:visited {
color:#f00;
}

Přečtěte si více o tom dokumenty MDN nebo v CSS Selectors Specifikace úrovně 3.


Související dotazy


Komentáře (0)

Přidat komentář