/ / Фондация 4 клас "край" - основна база

Фондация 4 клас "край" - фондация "zurb-foundation"

Как мога да имам ред с по-малко колони след това с помощта на Фондация 4.

На Фондация 3 има клас ".end", който можете да използвате, но не знам как да симулирам това на Фондация 4.

Отговори:

3 за отговор № 1

Най- end класа все още е налице в F4, което позволява последната колона да се движи наляво. Така че, ако имате нещо подобно:

<div class="row">
<div class="large-1 columns panel">1st column</div>
<div class="large-9 columns panel">column float at right</div>
</div>

чиято втора колона се носи от дясната страна, така че има между две колони "две интервали". И добавяте end клас до последната колона, така че да имате това

<div class="large-9 columns panel end">column float at right</div>

тогава ще видите, че втората колона ще бъде изтеглена точно до първата колона.


Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар