/ / Zurb Foundation for Apps - Грешка: Не мога да намеря модул 'process-nextick-args' след npm start - zurb-foundation, zurb-foundation-apps

Zurb Foundation for Apps - Грешка: Не мога да намеря модул "process-nextick-args" след npm start - zurb-foundation, zurb-foundation-apps

Току-що започнах да тествам Фондация за приложения, но все още не можах да продължа npm start в моята директория с приложения. Следвах указанията по zurb site за да стигнете до тази точка

[11:54:09] Using gulpfile C:DevelopmentExperimentsfoundation-testtestAppgul
pfile.js
[11:54:09] Starting "build"...
[11:54:09] Starting "clean"...
[11:54:09] Finished "clean" after 13 ms
[11:54:09] Starting "copy"...
[11:54:09] Starting "copy:foundation"...
[11:54:10] Finished "copy:foundation" after 1.56 s
[11:54:10] Starting "sass"...
[11:54:11] "sass" errored after 788 ms
[11:54:11] Error: Cannot find module "process-nextick-args"
at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
at Function.Module._load (module.js:278:25)
at Module.require (module.js:365:17)
at require (module.js:384:17)
at Object.<anonymous> (C:DevelopmentExperimentsfoundation-testtestAppno
de_modulesgulp-autoprefixernode_modulesgulp-utilnode_modulesthrough2node_m
odulesreadable-streamlib_stream_duplex.js:20:23)
at Module._compile (module.js:460:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
at Module.load (module.js:355:32)
at Function.Module._load (module.js:310:12)
at Module.require (module.js:365:17)
at require (module.js:384:17)
[11:54:11] "build" errored after 2.38 s
[11:54:11] Error in plugin "run-sequence"
Message:
An error occured in task "sass".
[11:54:11] Finished "copy" after 2.43 s

npm ERR! Windows_NT 6.3.9600
npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\\node.exe" "C:\Program Files\nodejs
\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "start"
npm ERR! node v0.12.6
npm ERR! npm  v2.11.2
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! foundation-apps-template@1.1.0 start: `gulp`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the foundation-apps-template@1.1.0 start script "gulp".

Отговори:

0 за отговор № 1

Актуализирането на по-нова версия npm / node определи тази грешка за мен. Очевидно зависимостите се третират по различен начин.


Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар