/ / Как да изберем малък и голям клас в фондация Zurb? - Zurb-фондация

Как да изберем малък и голям клас в фондация Zurb? - Zurb-фондация

Аз използвам фондация Zurb за отговорно оформление. В това те използват, както е показано по-долу

<div class="row">
<div class="small-2 large-4 columns">...</div>
<div class="small-4 large-4 columns">...</div>
<div class="small-6 large-4 columns">...</div>
</div>

аз не знам кога ще използва малък и кога ще използва голям клас.Моля, обяснете тези неща.

Отговори:

2 за отговор № 1

Класове, започващи с small- се използват, когато ширината на прозореца на браузъра е под 768 пиксела, когато е равна или над 768 пиксела large- ще се използват класове. Там също има Средна грид но тя е маркирана като експериментална функция (и следователно не е включена по подразбиране).


Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар