/ / Как да покажете подстраниците от горната лента на Фондацията като мишката, задръжте на едно докосване - zurb-foundation

Как да показвате подстраниците от горната лента на Фондацията като мишката, задръжте върху едно докосване - zurb-foundation

Използвам топ-бара от Фондацията и товаработи чудесно. Само когато имате устройство с докосване с по-голям екран, например iPad, то той показва работния плот от горната лента. Това е добре, само когато кликнете върху менюто, което се отваря директно, а главната страница вместо това показва падащото меню с подстраниците, например когато го задържите с мишката върху работния плот.

Има ли начин да се покажат подстраниците вместо да се отвори главната страница?

Отговори:

0 за отговор № 1

Направете кликване вместо да се движите:

<nav class="top-bar" data-topbar role="navigation" data-options="is_hover: false">

справка: http://foundation.zurb.com/docs/components/topbar.html


Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар