/ / Падащото меню Foundation 4 не се инициализира за избрания елемент. Всички предложения защо? - Zurb-фондация

Падащото меню Foundation 4 не се инициализира за избрания елемент. Всички предложения защо? - Zurb-фондация

Изберете елементите, които просто стоят така, както са. Тестван в IE9, Chrome 25.

Скриптове, добавени към страницата:

  1. jquery.js (от пакет фондация)
  2. foundation.js
  3. foundation.dropdown.js
  4. <script type="text/javascript">$(document).foundation();</script>

Не мога да разбера какво иска тази рамка, за да започне да работи.

Отговори:

2 за отговор № 1

Добре, решен. Трябваше да добавим към формуляра fundation.forms.js и "обичайния" клас, който съдържа селекция.


Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар