/ / Фондация 6 Button Group Expanded Not Working - zurb-foundation-6, buttongroup

Фондация 6 Button Group разширена не работи - zurb-foundation-6, buttongroup

Аз използвам фондация 6 Zurb шаблон с активиран flexbox и разширената функция на групата бутони не работи.

Когато добави разширения клас, последният бутон няма да запълни последното място и ще падне в следващия ред отляво. Текстът вече не е вграден и ширината на бутоните не е еднаква.

<div class="expanded button-group">
<a class="button">Expanded</a>
<a class="button">Button</a>
<a class="button">Group</a>
</div>

Имате ли представа какво може да се обърка? TNX!

Отговори:

1 за отговор № 1

Работи с фондацията 6.2.1, коя версия използвате?

вижте пример CodePen. http://codepen.io/shoaibik/pen/VaJbvj


Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар